Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2021 r.

Treść strony

Gmina Baboszewo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” 
➡ Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
➡ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”
W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Mystkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci:
✅ zestawów komputerowych,
✅ laptopów,
✅ drukarek,
✅ urządzenia wielofunkcyjnego,
✅ projektora multimedialnego,
✅ monitora interaktywnego,
✅ pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną.
Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie 

wstecz

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska