Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2021 r.

Treść strony

Możemy ubiegać się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców!!!

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze (gminy: Baboszewo, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Miasto i Gmina Sochocin, Załuski) do konsultacji dotyczących wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Do dyspozycji mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

LGD wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR przedstawia propozycję nowego planu działania LSR, w którym aktualizowany jest budżet LSR oraz terminy osiągania dodatkowych wskaźników do osiągnięcia za pomocą planowanych dodatkowych środków w LSR.

Szczegółowe informacje oraz fiszka projektowa znajdują się na naszej stronie internetowej: http://lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article...

Państwa propozycje będą podstawą do podjęcia decyzji o podziale środków, dlatego liczymy na aktywne włączenie się do konsultacji.

Możemy razem zdecydować w jaki sposób zostaną wykorzystane dodatkowe fundusze.

 

Fiszkę projektową prosimy przesłać do 15 maja br. na adres: biuro@lgdpm.pl

wstecz

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska