Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2020 r.

Treść strony

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" - zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw".

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) Z SIEDZIBĄ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.

Proces rekrutacji trwa DO 31.12.2020 R. Wsparcie będzie realizowane DO 31 MARCA 2021 R.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII w następujących obszarach tematycznych:

  1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

  2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

  3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

  4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

  5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE

INTERNETOWEJ: http://kompetencjedlaturystyki.pl/  (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska