Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności

Treść strony

logo LRD
2018.07.10

Informacja o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 .

GBP w Baboszewie
2018.07.05

W dniach 09.07.2018 r. - 20.07.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie czynna w godz. 900 - 1600

zaproszenie na szkolenie
2018.07.03

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zasad przyznawania pomocy finansowej z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy Leader. Sala konferencyjna Centrum Edukacyjno – Konferencyjne MODR O/Poświętne w Płońsku 10 lipca 2018 r. godz. 16.00 – 18.15

Puls Raciąża, Baboszewa i okolic Nr 6 (77) 2018
2018.07.03

Puls Raciąża, Baboszewa i okolic Nr 6 (77) 2018

Razem dla Mazowsza
2018.06.26

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 roknajważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

KWP z siedzibą w Radomiu - logo
2018.06.25

Przetarg na remont Posterunku Policji w Nowym Mieście (KPP Płońsk)

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wydział Inwestycji i Remontów informuję, iż w dniu 20.06.2018 roku na stronie internetowej: (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone) ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie remontowe pn.:

1. "Posterunek Policji Nowe Miasto (KPP Płońsk) - remont" z terminem składania ofert 06.06.2018 r. do godz. 10:00.

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska