Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Archiwum - 2017 r.

Treść strony

Marsz Gwiaździsty 2017 - Rajd Rowerowy

 • Ogłoszenie - Rajd Rowerowy

Informacja z dnia 25.05.2017 r.


 

Stowarzyszenie Sportowo – Ekologiczno – Turystyczne SET w Baboszewie serdecznie zaprasza na Kajakową Przygodę po Wkrze

 • spływ kajakowy

Informacja z dnia 25.05.2017 r.


 

Stowarzyszenie Sportowo – Ekologiczno – Turystyczne SET w Baboszewie ogłasza nabór do konkursu "MAM TALENT"

 • ogłoszenie MAM TALENT

Informacja z dnia 25.05.2017 r.


 

Powitanie Lata w Baboszewie - 17 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy już dziś!

 • Powitanie Lata w Baboszewie 2017 - plakat

Informacja z dnia 25.05.2017 r.


 

Konkurs plastyczny dla młodzieży "Świat oczami młodych" - Zapraszamy

 • Świat oczami młodych

Informacja z dnia 29.05.2017 r.


 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze - projekt "Wspólna sprawa".

Masz pomysł na działania na rzecz społeczności lokalnej a brakuje ci funduszy, przyjdź na spotkanie informacyjne, a dowiesz się na co możesz otrzymać środki finansowe i jak wypełnić wniosek.

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze ogłosi w czerwcu br. konkurs grantowy na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” . Wnioski będą przyjmowane w dniach 5-19 czerwca 2017 r. W konkursie mogą startować osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z powiatu płońskiego. A wszystko w ramach realizowanego przez LGD – Przyjazne Mazowsze projektu „Wspólna sprawa”. Przewidujemy 10 grantów po 5 tys. zł.

Dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie internetowej www.lgdpm.pl w zakładce Wspólna Sprawa od 2 czerwca br. 

Zapraszamy na dodatkowe spotkania informacyjne

6 czerwca 2017 r. godz. 16.00  - biuro LGD–Przyjazne Mazowsze (Hotel Poświętne)

10-11 czerwca 2017 r. - XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa stoisko informacyjne LGD–PM oraz dodatkowo biuro LGD–PM (sobota, niedziela) w godzinach od 10.00 do 12.00.

 

Informacja z dnia 02.06.2017 r.


 

IV Piknik Patriotyczno-Rodzinny w Dziektarzewie - Serdecznie zapraszamy

 • IV Piknik Patriotyczno-Rodzinny w Dziektarzewie

Informacja z dnia 07.06.2017 r.


 

17-18 czerwca 2017 roku Zapraszamy na I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 • Plakat A3 Turnij Oldboy 5 OK

Informacja z dnia 08.06.2017 r.


 

 • Razem dla Mazowsza

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2017.html.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -34 programu,
 5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 41 programu,
 6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000,00 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 roku o ponad 8 000 000,00 zł.

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2018 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu na 2018 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2018:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Informacja z dnia 03.07.2017 r.


 

Przerwy w dostawie wody

Informujemy, iż w związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie mogą występować przerwy w dostawie wody w dniach 11-31.07.2017 r. w następujących miejscowościach: Baboszewo, Brzeście, Brzeście Małe, Brzeście Nowe oraz Cieszkowo Nowe - posesje (22-24).

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja z dnia 11.07.2017 r.


 

 • Kamil

Białaczka ma tylko jeden cel - zabić. Ostatnia szansa, by uratować Kamila!

Zbiórka na cel: Kuracja lekiem BLINCYTO - ostatnia szansa, by wygrać ze śmiercią. Kamil czeka. Nie jest już leczony, bo jedyny lek, który może mu pomóc, jest poza zasięgiem jego rodziców. Blincyto to jego ostatnia szansa. Lekarze nie pozostawiają złudzeń - białaczka sama nie ustąpi - albo uda nam się uzbierać pieniądze na leczenie, albo Kamil umrze. Musimy się spieszyć, bo rak nie jest bezczynny - każdy dzień może być dla Kamila ostatnim…Gmina Baboszewo przyłącza się do zbiórki, wszelkie informacje uzyskacie Państwo na stronie: https://www.siepomaga.pl/kamil-j.

Informacja z dnia 12.07.2017 r.


 

 • Herb Gminy Baboszewo

Urlop wypoczynkowy - Wójt Gminy Baboszewo

Informujemy, iż w dniach 14- 27.07.2017 r. Wójt Gminy Baboszewo przebywa na urlopie wypoczynkowym.

 

 

 

 

Informacja z dnia 17.07.2017 r.


 

 • Konferencja "Od pomysłu do sukcesu"

I Mazowieckie Dni Techniki

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w ramach  I. Mazowieckich Dni Techniki zaprasza w dniu 26 września 2017 roku na  konferencję n-t pt: "Od pomysłu do sukcesu".

Celem konferencji jest wymiana informacji, które umożliwią wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach województwa mazowieckiego. Patronat Honorowy nad I Mazowieckimi Dniami Techniki objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelna Organizacja Techniczna.

 

 

Informacja z dnia 19.07.2017 r.


 

 • logo BOŚ

Druga edycja konkursu Eko Model

 

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. W tej edycji zadaniem jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.

Zamysłem organizatora jest zainteresowanie tematem uczniów szkół wszystkich szczebli, podopiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych. Udział w konkursie to świetna okazja do poszerzenia wiedzy i rozwinięcia pasji przy wykonywaniu modeli.

Fundacji Banku Ochrony Środowiska szczególnie zależy na zainteresowaniu tematem osób ze środowisk wykluczonych. Wcześniejsza edycja konkursu pokazała, że wśród takich osób kryją się prawdziwe talenty.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć charakter poglądowy i prezentować przydomową oczyszczalnię, którą można zainstalować we własnym domu.

Prace konkursowe powinny przedstawiać klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale również posiadać wartość estetyczną. Jury weźmie pod uwagę czytelność koncepcji zagospodarowania terenu wokół domu.

Na uczestników konkursu przygotowano szereg nagród rzeczowych. Organizator zapewnia, że wysiłek włożony w stworzenie pięknych prac zostanie doceniony przez jak najszersze grono osób, gdyż nagrodzone makiety zostaną obudowane, opisane danymi autora i szeroko eksponowane w celach edukacyjnych. Rejestracja trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017 roku.

Wszystkie przydatne informacje o konkursie można znaleźć po adresem: www.ekomodel.fundacjabos.pl

Informacja z dnia 26.07.2017 r.


 

Dwa psiaki czekają na nowego właściciela, osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 28 w UG Baboszewo, lub pod nr tel: 23 661 11 091 w.38

 • Adopcja
 • Adopcja

Informacja z dnia 28.07.2017 r.


 

 • plakat Dożynki 2017 w GB

Dożynki Parafialno - Gminne w Baboszewie

Radni, Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Baboszewo

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wspólnej organizacji i wspólnego świętowania II Parafialno-Gminnych Dożynek, które odbędą się w niedzielę, 10 września w Baboszewie.

Święto Plonów, chociaż wyrosło z historii i obyczajów polskiej wsi, jest świętem powszechnym, bliskim sercu każdego z nas. Łączy przeszłość z przyszłością, tradycję z nowoczesnością, jest źródłem naszej tożsamości i poczucia jedności, które budujemy jako naród i społeczność gminy.

Polski rolnik uprawia ziemię nie tylko dla siebie, efekt jego wysiłku znajdujemy wszyscy na naszych stołach. Chleb to codzienna praca i radość z jej owoców, to symbol wspólnoty jaką tworzymy, działając dla dobra Polski i Gminy Baboszewo.

Spotkajmy się w Baboszewie, bądźmy razem, dziękując Bogu za plony, rolnikom za ich pracę, życząc sobie nawzajem, by chleba powszedniego nie zabrakło nikomu. Świętując – bawmy się, a okazji ku temu na pewno nie zabraknie.

Czeka na Państwa szereg atrakcji, które uczynią ten dzień pełnym niezapomnianych emocji i wrażeń.

Wzorem ubiegłego roku proszę o zorganizowanie przez chętne sołectwa stołów dożynkowych. Wszystkich zapraszam do dekorowania naszych miejscowości. Już teraz dziękuję za jakiekolwiek zaangażowanie.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 22 sierpnia o godz. 14 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baboszewo. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 

                                                                                                              WÓJT GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                       TOMASZ SOBECKI

Informacja z dnia 07.08.2017 r.


 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu umiejętności komputerowych w ramach projektu „Nowoczesne TIK - nowoczesne kompetencje mieszkańców Mazowsza”. Szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.

 • „Nowoczesne TIK - nowoczesne kompetencje mieszkańców...

Informacja z dnia 17.08.2017 r.


 

„Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku organizuje wyjazd na 40 Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału”

 • 40 Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

Informacja z dnia 28.08.2017 r.


 

Narodowe czytanie - edycja 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji "Narodowe czytanie" mającej na celu popularyzację czytelnictwa. 
W gminie Baboszewo "Narodowe czytanie" odbędzie się 2 września 2017 r. o godzinie 10.00 w świetlicy środowiskowej w Baboszewie. Będziemy czytać "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. 
Chętnych do udziału w "Narodowym czytaniu" proszę o zgłaszanie się do Gminnej Biblioteki Publicznej w celu odbioru wyznaczonego fragmentu z dramatu Stanisława Wyspiańskiego, do dnia 31 sierpnia 2017 r. lub kontakt telefoniczny (23) 661-10-91 wew. 56.

 • Narodowe czytanie - edycja 2017

Relacja zdjęciowa

 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017
 • Narodowe czytanie 2017

Informacja z dnia 28.08.2017 r.


 

 • XIX Dzień Kukurydzy i Buraka
 • XII Jesienny Jarmark „od pola do stołu”

Szanowni Państwo

Zapraszamy do Poświętnego

na święto kukurydzy i buraka cukrowego oraz na Jesienny Jarmark „od pola do stołu”

     Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza w niedzielę 17 września 2017 roku o godz. 10:00 do udziału w dwu imprezach:

 1. XIX Dzień Kukurydzy i Buraka, który odbędzie się na polach doświadczalnych Ośrodka
 2. XII Jesienny Jarmark „od pola do stołu”, zlokalizowany na terenie siedziby Oddziału Poświętne.

Mamy nadzieję, że różnorodność naszej oferty spotka się z Państwa  zainteresowaniem.

 1. Celem Dnia Kukurydzy i Buraka jest popularyzacja prawidłowej technologii uprawy i zbioru tych roślin. Pracownicy MODR O/Poświętne w Płońsku zaprezentują kolekcję 95 odmian kukurydzy i 19 odmian buraka oraz 15 odmian kukurydzy w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Przedstawią także ocenę działania stymulatora wzrostu i herbicydów w kukurydzy oraz technologię uprawy buraka cukrowego rekomendowaną przez cukrownię Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.

 Jak co roku naukowcy na polu doświadczalnym będą udzielali indywidualnych porad jak skutecznie zwalczać szkodniki i choroby buraka, a także szkodniki kukurydzy. Zachęcamy do obejrzenia upraw i sprawdzenia, która odmiana sprawdziła się najlepiej, w tym roku, na polu doświadczalnym. Do plantatorów skierowana jest konferencja naukowa poświęcona zwalczaniu chorób i szkodników tych roślin. Odbędzie się również pokaz zbioru buraków i prawidłowego formowania pryzmy.

 1. Celem Jarmarku jest promocja dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi, różnych form przedsiębiorczości wiejskiej, twórczości ludowej, gospodarstw rolnych wytwarzających żywność tradycyjną i ekologiczną. Dla miłośników ogródków i ogrodów przydomowych zorganizujemy kiermasz kwiatów, krzewów i starych odmian drzew owocowych. Amatorzy wypoczynku na mazowieckiej wsi znajdą interesujące propozycje gospodarstw agroturystycznych.

Będzie uczta dla zmysłów: oczy i uszy będą cieszyły występy artystyczne podczas VIII Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych, a zmysły smaku pobudzi konferencja nt. sprzedaży lokalnych produktów tradycyjnych. 

       XII Jesienny Jarmark „od pola do stołu” został wskazany do dofinansowania w tegorocznym naborze operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 - konkurs nr 1/2017 - Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Zapraszamy


Dyrektor Oddziału Poświętne 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Jarosław Grabowski

Informacja z dnia 01.09.2017 r.


 

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:


1) (art. 32 ust. 6) - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

2) (art. 39 ust. 4)

a) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

b) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 2 formach:

 1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy) - Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zasady dotyczące transportu zbiorowego:

Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);

- Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;
- Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie;

- Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 5 minut;

- Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osobie upoważnionej wskazanej we wniosku;
- Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem;

- W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Referatu Ogólno-Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Baboszewo w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A 09-130 Baboszewo następujące dokumenty:

- wniosek o dowóz dziecka (załącznik nr 1),

- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,

- kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu, powyższe dokumenty należy złożyć najpóźniej do 08 września 2017 r.

 1. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica)
  Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Gminy dofinansowanie w formie ryczałtu . Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Baboszewo. Umowa zawierana jest na rok szkolny.
  Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic był właścicielem samochodu. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A następujące dokumenty:

- wniosek o dowóz dziecka (załącznik nr 1),

- wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki nad dzieckiem w czasie przewozu (załącznik nr 2),

- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,

- kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. 

                                                                                                                                                                                                    Wójt

                                                                               mgr Tomasz Sobecki

Pliki do pobrania:

Informacja z dnia 05.09.2017 r.


 

Piesek rasy mieszaniec czeka na nowego właściciela, osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 28 w UG Baboszewo, lub pod nr tel: 23 661 11 091 w.38

 • Piesek do adopcji
 • Piesek do adopcji

Informacja z dnia 15.09.2017 r.


 

Festiwal Tańca o Puchar Wójta Gminy Baboszewo - Serdecznie Zapraszamy

 • Festiwal Tańca o Puchar Wójta Gminy Baboszewo

Informacja z dnia 20.09.2017 r.


 

Informacja Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w sprawie przerwy w dostawie wody w Baboszewie w dniu 26.09.2017 r.

 • Informacja - Przerwa w dostawie wody w Baboszewie w dniu...

Informacja z dnia 22.09.2017 r.


 

Komedia "Pomoc sąsiedzka" - 14 października 2017 r. godz. 17:00 Sala Konferencyjna UG w Baboszewie - Serdecznie Zapraszamy

 • Komedia "Pomoc sąsiedzka"

Informacja z dnia 12.10.2017 r.


 

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie o naborze na wolne stanowisko pracy - inkasent

 • Nabór na wolne stanowisko inkasent

Informacja z dnia 13.10.2017 r.


 

Na Oku zaprasza na bezpłatne badanie wzroku - Świetlica Środowiskowa w Baboszewie 30 październik.

 • Bezpłatne badanie wzroku

Informacja z dnia 27.10.2017 r.


 

Ogłoszenie sprzedaży zbiorników stalowych zdemontowanych z modernizowanej stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie w trybie aukcji

Urząd Gminy Baboszewo ogłasza sprzedaż zbiorników stalowych zdemontowanych z modernizowanej stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie w trybie aukcji, termin przeprowadzenia aukcji  - 14 grudnia 2017 r. godz. 10.00 sala posiedzeń Urzędu Gminy Baboszewo.

 • zbiornik stalowy
 • zbiornik stalowy
 • zbiornik stalowy

Informacja z dnia 21.11.2017 r.


 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska