Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności 2018 r.

Treść strony

Nabór wniosków o dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Baboszewo

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że w 2018 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – III etap”

W związku z powyższym mieszkańcy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zainteresowani usunięciem w 2018 roku azbestu ze swoich posesji powinni złożyć do Urzędu Gminy Baboszewo wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od 20 lutego 2018 roku do 2 marca 2018 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów demontażu wraz z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest lub unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Baboszewo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – III etap zadanie nie będzie realizowane w 2018 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Krysiak, tel. (23) 66 11 091 wew. 29, e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl

Informacja z dnia 20.02.2018 r.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska