Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności 2018 r.

Treść strony

  • logo LRD

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zwraca się z prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania LGD - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=81b9229e28&&c=9ac7ead8

Informacja z dnia 22.01.2018 r.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska