Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ogłoszenia/Konkursy

Treść strony

  • 1-34621_mo33

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. Inauguracja Programu i Kampanii ma odbyć się na początku października br.

Zwycięski spot zainauguruje rozpoczęcie programu i będzie głównym bohaterem kampanii,  w którą zaangażowane będą różne instytucje. Przewidziano również nagrody dla Zespołów.

Cele i założenia konkursu:

1. Konkurs przeznaczony będzie dla osób starszych należących do  organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji.

2. Celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz  uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.

3. Temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”, ma być związany w szczególności z:

 promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych,

 uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem),

 aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej.

4. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, (dalej „Uczestnik”), dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy).

5. W ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nie przekraczającej połowy składu zespołu.

6. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

7. Podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego.

8. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.

Wybrane filmy będą rozpowszechniane w celach edukacyjno – profilaktycznych i przyczynią się do wzrostu wiedzy i  podniesienia bezpieczeństwa seniorów.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

Informacja z dnia 24.08.2018 r.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska