Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ogłoszenia/Konkursy

Treść strony

  • Herb Gminy Baboszewo

URZĄD GMINY w BABOSZEWIE

09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

 

WÓJT GMINY BABOSZEWO,

TOMASZ SOBECKI

zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie:

WYMIANA STARYCH KOTŁÓW, PIECÓW, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWA STAŁE

 NA EKOLOGICZNE

- dofinansowanie 80%

Gmina Baboszewo planuje przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach działania 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na projekty związane z wymianą starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe w gospodarstwach domowych. Dofinansowaniu podlegać będą także instalacje odnawialnych źródeł energii, wspierające system grzewczy w budynkach mieszkalnych. W ramach projektu gmina zaprojektuje, zakupi i następnie zainstaluje instalacje i urządzenia w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z gminą.

Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez gminę dofinansowania Unii Europejskiej. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu: 2019 r. Wkład własny mieszkańców: 20% kosztów zakupu i instalacji wybranych przez mieszkańców rozwiązań technicznych.

Kosztem dla mieszkańca na etapie złożenia wniosku będzie koszt wykonania świadectwa energetycznego budynku (oczywiście z wyjątkiem osób, które posiadają takie świadectwo). Przed uzyskaniem dofinansowania Unii Europejskiej gmina Baboszewo nie będzie pobierać 20 % - wych wkładów finansowych ze strony mieszkańców. Jedynym warunkiem zgłoszenia budynku prywatnego i następnie uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie umowy partnerskiej z gminą. Termin podpisywania umów z mieszkańcami – kwiecień/maj 2018 r. Szczegóły przedstawimy wkrótce na stronie internetowej https://www.gminababoszewo.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu.

Terminy i miejsce spotkań:

     22 marca 2018 r. (czwartek) godz. 16.30,

     28 marca 2018 r. (środa) godz. 16.30,

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Baboszewie.

Spotkanie poprowadzą zaproszeni eksperci współpracujący z Gminą Baboszewo, Pan dr inż. Grzegorz Maśloch ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pan mgr inż. Mateusz Berger z Polskiej Izby Energii Odnawialnej i Efektywnej Energetyki.

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne i udział w projekcie.

TOMASZ SOBECKI

WÓJT GMINY BABOSZEWO

Informacja z dnia 16.03.2018 r.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska