Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert.

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 12 grudnia 2013

w sprawie naboru przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert.

W związku z ogłoszonym w dniu 09.12.2013r na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234 poz 1536), otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r ogłasza nabór przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 wspomnianej ustawy do udziału w pracach Komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert.

  1. zgodnie z art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust3 biorące udział w konkursie.

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska