Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Rok 2017

Treść strony

Współpraca Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ROK 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 79/2017
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 grudnia 2017 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2018 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej.
 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-28
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2017-03-28 10:41
 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2017-03-28 10:22
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 lutego 2017 r.
 
w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2017-02-28 15:00

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska