Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski
Nikt się mądrym nie rodzi, ale staje.
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI


Akademia Młodego Piłkarza - zgłoszenia do 8 listopada 2014 roku - Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie [więcej]

Ostania aktualizacja: 31.10.2014r.


Wybory Samorządowe - 16 listopada 2014 roku [więcej]

Ostania aktualizacja: 05.09.2014r.


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baboszewo [więcej]

Ostania aktualizacja: 01.08.2014r.


Karta Dużej Rodziny [więcej]

Ostania aktualizacja: 27.06.2014r.


POWITANIE LATA W BABOSZEWIE - 21 CZERWCA 2014 [więcej]

Ostania aktualizacja: 11.06.2014r.


9-11 maja 2014 roku - X Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego "Chrześcijański Horacy z Mazowsza" pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biskupa Płockiego. [więcej]

Ostania aktualizacja: 07.05.2014r.


31 maja 2014 roku - MARSZ GWIAŹDZISTY pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński [więcej]

Ostania aktualizacja: 07.05.2014r.


1 maja 2014 roku - 26 Międzynarodowy Wyścig Kolarski memoriał Andrzeja Trochanowskiego [więcej]

Ostania aktualizacja: 28.04.2014r.


Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 2 maja 2014r. w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego [więcej]

Ostania aktualizacja: 11.04.2014r.


Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11 kwietnia 2014r dzień 2 maja 2014 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Baboszewo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie. Tym samym powyższe instytucje będą nieczynne w dniu 2 maja 2014 roku. [treść Zarządzenia]

Ostania aktualizacja: 11.04.2014r.


Wyniki konkursu plastycznego "SKRZAT BABOSZ" z dnia 25.03.2014r. [więcej]

Ostania aktualizacja: 25.03.2014r.


OD 05.03.2014r. DO 19.03.2014r. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" [więcej]

Ostania aktualizacja: 05.03.2014r.


ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu przez organizacje prowadzące dzialalność pożytku publicznego w 2014r [więcej]

Ostania aktualizacja: 27.02.2014r.


OGŁOSZENIE o wyborze oferty w zwązku z zapytaniem ofertowym z dnia 6 lutego 2014r. na opracowanie, druk i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo  POIG.08.03.00-14-304/13 realizowanego przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. [więcej]

Ostania aktualizacja: 14.02.2014r.


OGŁOSZENIE WOJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 14 lutego 2014 w sprawie naboru przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do udzialu w pracach Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert. [więcej]

Ostania aktualizacja: 14.02.2014r.


Zapytanie ofertowe z dnia 6 lutego 2014r. na opracowanie, druk i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo  POIG.08.03.00-14-304/13 realizowanego przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. [więcej]

Ostania aktualizacja: 06.02.2014r.


OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 R. W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ. [więcej]

Ostania aktualizacja: 03.02.2014r.


OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 R. W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ GMINY [więcej]

Ostania aktualizacja: 03.02.2014r.


OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 R. [więcej]

Ostania aktualizacja: 09.12.2013r.


OSTRZEŻENIE - od godz. 18:00 dnia 05.12.2013 do godz. 10:00 dnia 07.12.2013 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, a w nocy z czwartku na piątek i w piątek wiatr może osiągać prędkość do 110 km/h [więcej informacji]

Ostania aktualizacja: 05.12.2013r.


Wójt Gminy Baboszewo zaprasza Organizacje Pozarządowe do Konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2014-2018 [więcej]

Ostania aktualizacja: 04.11.2013r.


Od dnia 17 października 2013 roku zmiana wysokości opłat za usługi sportowo-rekreacyjne świadczone w Hali Sportowo-Widowidowiskowej w Baboszewie [więcej]

Ostania aktualizacja: 21.10.2013r.


28 września 2013 r. Wyścig Kolarski Ligi Masters Cup - Dookoła Mazowsza dla Amatorów [więcej]

Ostania aktualizacja: 26.09.2013r.


Informujemy, że od dnia 30 września 2013 roku obowiązują nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ternie Gminy Baboszewo [więcej]

Ostania aktualizacja: 26.09.2013r.


Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z terenu gminy Baboszewo w okresie lipiec 2013 - grudzień 2014 [więcej]

Ostania aktualizacja: 01.07.2013r.


Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baboszewo [więcej]

Ostania aktualizacja: 24.06.2013r.


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wnioski należy składać w terminie 01-31 sierpnia 2013 - [więcej]

Ostania aktualizacja: 22.07.2013r.


29 lipca 2013 godz. 12:30-15:30 - Dyżur Prawnika - Punkt porad prawnych i obywatelskich [więcej]

Ostania aktualizacja: 22.07.2013r.


POWITANIE LATA W BABOSZEWIE - 22 CZERWCA 2013 [więcej]

Ostania aktualizacja: 17.06.2013r.


10-12 maja 2013r - IX Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego [więcej]

Ostania aktualizacja: 06.05.2013r.


Baboszewo 1 maja 2013 r. - 25 Międzynarodowy Wyścig Kolarski memoriał Andrzeja Trochanowskiego [więcej]

Ostania aktualizacja: 22.04.2013r.


8 maja 2013 godz. 8:00-12:00 - Dyżur Prawnika - Punkt porad prawnych i obywatelskich [więcej]

Ostania aktualizacja: 22.04.2013r.


Punkt porad prawnych i obywatelskich [więcej]Zmiana wewnętrznych numerów telefonów w Urzędzie [więcej]Dziś jest
piątek
31-10-2014 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płońsku
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płońsku
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płońsku
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo