Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Druki do pobrania

Treść strony

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie zaświadczenia [pobierz] 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę - Nowy wzór [pobierz] 
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej - Nowy wzór [pobierz] 
Oświadczenie o sytuacji podatnika - załącznik do wniosku o umorzenie lub odroczenie - Nowy wzór [pobierz] 

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej [pobierz] 

Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów [pobierz] 
 

WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 2012 ROKU

Uchwała Nr IX/106/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych [pobierz]

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb

Domyślna licencja na treści drzewa