Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności

Treść strony

  • logo Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej

Zapraszamy do udziału w projekcie związanym z ewaluacją projektu  Lokalny Animator Sportu 2017 realizowanym przez operatora projektu, którym jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ewaluacja polega na wypełnieniu niniejszej ankiety. Do udziału w ankiecie zostali zaproszeni w 2017 roku uczestnicy zajęć organizowanych przez Lokalnego Animatora Sportu.

Ankieta ma charakter anonimowy a czas jej wypełnienia nie przekracza 10 minut.

http://lime.mrcconsulting.pl/index.php/619693/lang-pl

Informacja z dnia 21.07.2017 r.


 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb

Domyślna licencja na treści drzewa